Ursynów II - English for children and teenagers

Lokal własny - Ekologiczna
ul. Ekologiczna 14
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624
DYREKTOR
Bożena i Waldemar Kuczyńscy
bozena.kuczynska@earlystage.pl/waldemar.kuczynski@earlystage.pl
Magdalena Romanowska
magda.romanowska@earlystage.pl
WICEDYREKTOR
Melania Karaś-Tęcza
melania.karas-tecza@earlystage.pl
664 936 166
METODYK
Justyna Bojdzińska
justyna.bojdzinska@earlystage.pl

Maryna Szopska
maryna.szopska@earlystage.pl

Bożena Kuczyńska
bozena.kuczynska@earlystage.pl

3-5 lat
6-9 lat
10-14 lat
15-19 lat

Warszawa – Lokal własny - Ekologiczna

ul. Ekologiczna 14
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624

Warszawa – Lokal własny - Rybałtów

ul. Rybałtów 20
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624

Warszawa – SP 16

ul. Wilczy Dół 4
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624

Warszawa – Natoliński Ośrodek Kultury

ul. Na Uboczu 3
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624

Warszawa – Lokal własny - Polnej Róży

ul. Polnej Róży 6
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624

Warszawa – Lokal własny Żabińskiego

ul. Żabińskiego 2
Warszawa
natolin@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624

Warszawa – Prywatna Szkoła Sióstr Niepokalanek

ul. Zaruby 2
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 664 936 166, 602 113 624

Warszawa – SP 336

ul. Małcużyńskiego 4/Na Uboczu 9
Warszawa
kabaty@earlystage.pl
tel. 602 113 624, 664 936 166
SEKRETARIAT
przy Ekologicznej 14 czynny jest w następujących godzinach: 
poniedziałki  i  środy: 12.30-18.30
wtorki: 12.30-16.00
czwartki: 8.00-16.00
piątki: nieczynny
CENNIK opłat 2019/20 (68 spotkań w skali roku)
6-latki (2 x 60 minut)
2 raty rocznie (oplata semestralna) 1175 zł
10 rat rocznie (opłata co-miesięczna) 255 zł
2 raty rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 1125 zł
10 rat rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 245 zł
ODPROWADZANIE dla chętnych (dzieci świetlicowe) - semestralnie 150 zł
CENNIK opłat 2019/20 (68 spotkań w skali roku)
2 raty rocznie (oplata semestralna)
10 rat rocznie (opłata co-miesięczna)
2 raty rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci)
10 rat rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci)
ODPROWADZANIE dla chętnych (dzieci świetlicowe) - semestralnie 150 zł
CENNIK opłat 2019/20 (68 spotkań w skali roku)
7-latki (2 x 70 minut)
2 raty rocznie (oplata semestralna) 1325 zł
10 rat rocznie (opłata co-miesięczna) 285 zł
2 raty rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 1275 zł
10 rat rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 275 zł
ODPROWADZANIE dla chętnych (dzieci świetlicowe) - semestralnie 150 zł
CENNIK opłat 2019/20 (68 spotkań w skali roku)
8-latki i starsze (2 x 90 minut)
2 raty rocznie (oplata semestralna) 1375 zł
10 rat rocznie (opłata co-miesięczna) 295 zł
2 raty rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 1325 zł
10 rat rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 285 zł
ODPROWADZANIE dla chętnych (dzieci świetlicowe) - semestralnie 150 zł
CENNIK opłat 2019/20 (68 spotkań w skali roku)
Grupa FCE i wyżej
2 raty rocznie (oplata semestralna) 1625 zł
10 rat rocznie (opłata co-miesięczna) 345 zł
2 raty rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 1575 zł)
10 rat rocznie (rodzeństwo: 2 dzieci) 335 zł
ODPROWADZANIE dla chętnych (dzieci świetlicowe) - semestralnie 150 zł

     

Cena kursu podzielona jest na 10 równych rat co-miesięcznych lub 2 równe raty semestralne.

Termin płatności:

Przy 10 ratach: 10-go każdego miesiąca (wyjątek stanowi pierwsza rata wrześniowa: do 20-tego września)

Przy 2 ratach: I wpłata do 20 - ego września, II wpłata do 20 -ego lutego

Zniżki:

Szkoła oferuje następujące zniżki (uwzględnione w tabeli opłat):

W przypadku opłaty semestralnej (dwie równe raty), cena kursu jest o 200 zł niższa (w skali roku) w  stosunku do ceny kursu uiszczanej w systemie 10 rat.

Zniżki dla rodzeństwa (w zależności od wybranej liczby rat w roku szkolnym):

10 zł od każdej z 10 rat dla każdego z dwojga dzieci lub 50 zł od każdej z 2 rat dla każdego z dwojga dzieci

15 zł od każdej z 10 rat dla każdego z trojga dzieci lub 75 zł od każdej z 2 rat dla każdego z trojga

Dane przelewowe:

Waldemar Kuczyński Al. Niepodległości 92/98 m 97, 02 - 585 Warszawa

Nr konta: 30 1050 1041 1000 0022 2492 7521
Tytuł przelewu: nazwa dzielnicy/ośrodka/ imię i nazwisko Dziecka/ miesiąc, za który wnoszona jest opłata/opłata za materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne są dodatkowo płatne - wysokość opłat zależna od poziomu kursu.

                                                                                                                        

 

 

 

CHRISTMAS PLAYS
Nasze warsztaty
SPRING PLAYS
Sobotnia przygoda
Zobacz więcej zdjęć i filmów