Leszno - English for children and teenagers

Lokal

Sekretariat

Zamenhofa 42a
Leszno
leszno@earlystage.pl
tel. 536 491 014
DYREKTOR
Natalia Kluczyk
natalia.kluczyk@earlystage.pl
tel. 536 491 014
3-5 lat
6-9 lat
10-14 lat
15-19 lat

Leszno – Lokal
Sekretariat

Zamenhofa 42a
Leszno
leszno@earlystage.pl
tel. 536 491 014

Leszno – Szkoła Podstawowa nr 12

Rumuńska 6ab
Leszno
leszno@earlystage.pl
tel. 536 491 014
Tabela płatności rok szkolny 2018/19
Grupa 3-latki
2 x 40 minut
Opłata semestralna          800,00 zł
Opłata miesięczna          170,00 zł
Opłata semestralna rodzeństwo (2 dzieci)          750,00 zł
Opłata miesięczna rodzeństwo (2 dzieci)          160,00 zł
Opłata miesięczna za przyprowadzanie (dotyczy dzieci przyprowadzanych ze szkoły do lokalu)          15,00 zł
Tabela płatności rok szkolny 2018/19
Grupa 4-5 latki
2 x 50 minut
Opłata semestralna          800,00 zł
Opłata miesięczna          170,00 zł
Opłata semestralna rodzeństwo (2 dzieci)          750,00 zł
Opłata miesięczna rodzeństwo (2 dzieci)          160,00 zł
Opłata miesięczna za przyprowadzanie (dotyczy dzieci przyprowadzanych ze szkoły do lokalu)          15,00 zł
Tabela płatności rok szkolny 2018/19
Grupa 6-latki
2 x 60 minut
Opłata semestralna          850,00 zł
Opłata miesięczna          180,00 zł
Opłata semestralna rodzeństwo (2 dzieci)          800,00 zł
Opłata miesięczna rodzeństwo (2 dzieci)          170,00 zł
Opłata miesięczna za przyprowadzanie (dotyczy dzieci przyprowadzanych ze szkoły do lokalu)          15,00 zł
Tabela płatności rok szkolny 2018/19
Grupa 7-latki
2 x 70 minut
Opłata semestralna          900,00 zł
Opłata miesięczna          195,00 zł
Opłata semestralna rodzeństwo (2 dzieci)         850,00 zł
Opłata miesięczna rodzeństwo (2 dzieci)          185,00 zł
Opłata miesięczna za przyprowadzanie (dotyczy dzieci przyprowadzanych ze szkoły do lokalu)          15,00 zł
Tabela płatności rok szkolny 2018/19
Grupa 8-latki     i starsze
2 x 90 minut
Opłata semestralna          950,00 zł
Opłata miesięczna          200,00 zł
Opłata semestralna rodzeństwo (2 dzieci)          900,00 zł
Opłata miesięczna rodzeństwo (2 dzieci)          190,00 zł
Opłata miesięczna za przyprowadzanie (dotyczy dzieci przyprowadzanych ze szkoły do lokalu)          15,00 zł

Prosimy zwrócić uwagę na to, że na wysokość opłaty nie wpływa liczba zajęć w danym miesiącu. Wysokość opłaty miesięcznej jest zawsze jedną dziesiątą ceny kursu rocznego.

Opłaty należy regulować w formie przelewu

  - miesięczne do 10-go każdego miesiąca,

  - opłaty semestralne: I wpłata do 20. września, II wpłata do 10. lutego

Wszelkie płatności będą dokonane na następujący rachunek bankowy Szkoły:  

77 1020 3088 0000 8202 0101 3937

Tytuł przelewu:

Early Stage/ Imię i nazwisko dziecka/miesiąc lub semestr, za który płacimy

Spring Show 2019
Christmas Show 2018
Halloween 2018
Wakacje z Early Stage - warsztaty językowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Zobacz więcej zdjęć i filmów