Borkowo/Rotmanka/Straszyn - English for children and teenagers

Szkoła Podstawowa w Borkowie

Akacjowa 2
Borkowo
pruszczgd@earlystage.pl
tel. 48 506-720-282
DYREKTOR
Joanna Połata
joanna.polata@earlystage.pl
+48 506-720-282
3-5 lat
6-9 lat
10-14 lat
15-19 lat

Borkowo – Szkoła Podstawowa w Borkowie

Akacjowa 2
Borkowo
pruszczgd@earlystage.pl
tel. 48 506-720-282

Borkowo – Lokal przy szkole podstawowej

Akacjowa 1
Borkowo
pruszczgd@earlystage.pl
tel. 506 720 282

Rotmanka – Szkoła Podstawowa w Rotmance

Józefa Piłsudskiego 37
Rotmanka
pruszczgd@earlystage.pl
tel. 48 506 720 282

Straszyn – Lokal przy Szkole Podstawowej w Straszynie

Starogardzka 42
Straszyn
pruszczgd@earlystage.pl
tel. 48 506 720 282
2019-08-12

Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020

W celu zapisania dziecka na nasz kurs, należy wypelnić formularza  zgłoszeniowy pod adresem: 

https://www.earlystage.pl/szkola/borkowo-rotmanka-straszyn/zapisy/nowy

Tabela płatności rok szkolny 2019/20
GRUPA 3-latki
2 x 40 minut
opłata semestralna 750 zł
opłata miesięczna 160zł
opłata semestralna (2 dzieci) 700 zł
opłata miesięczna (2 dzieci) 150zł
Tabela płatności rok szkolny 2019/20
GRUPA 4-latki i 5-latki
2 x 50 minut
opłata semestralna 750 zł
opłata miesięczna 160 zł
opłata semestralna (2 dzieci) 700 zł
opłata miesięczna (2 dzieci) 150 zł
Tabela płatności rok szkolny 2019/20
GRUPA 6-latki
2 x 60 minut
opłata semestralna 950 zł
opłata miesięczna 200 zł
opłata semestralna (2 dzieci) 900 zł
opłata miesięczna (2 dzieci) 190 zł
Tabela płatności rok szkolny 2019/20
GRUPA 7-latki
2 x 70 minut
opłata semestralna 1050 zl
opłata miesięczna 220 zł
opłata semestralna (2 dzieci) 1000 zł
opłata miesięczna (2 dzieci) 210 zł
Tabela płatności rok szkolny 2019/20
GRUPA 8-latki i wyżej
2 x 90 minut
opłata semestralna 1150 zł
opłata miesięczna 240 zł
opłata semestralna (2 dzieci) 1100 zł
opłata miesięczna (2 dzieci) 230 zł
Tabela płatności rok szkolny 2019/20
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasity
2x90 minut
opłata semestralna 1200 zł
opłata miesięczna 250 zł
opłata semestralna (2 dzieci) 1150 zł
opłata miesięczna (2 dzieci) 240 zł

Przy analizowaniu cen warto zwrócić uwagę na długość roku szkolnego oraz czas trwania zajęć. W trakcie roku szkolnego dzieci mają 68 spotkań 60-, 70- i 90-minutowych, co przekłada się odpowiednio na  91, 106 i 136 zajęć 45-minutowych.

Forma płatności

W Early Stage opłaty można wnosić w formie rat semestralnych bądź miesięcznych.

Opłaty należy regulować w formie przelewu:

- opłaty miesięczne: do 10. każdego miesiąca

- opłaty semestralne: I wpłata do 30. września, II wpłata do 10. lutego

Razem z pierwszym przelewem należy uiścić opłatę za materiały edukacyjne na cały rok szkolny według Cennika Opłat za materiały edukacyjne będącego Załącznikiem nr 2 do Statutu Szkoły (dokument dostępny po zalogowaniu w zakładce Dokumenty).

 

Dane do przelewu

 

UWAGA NOWY NUMER KONTA!

Hello! Joanna Połata

ul.Akacjowa 1, 80-180 Borkowo

Numer rachunku: 45 1160 2202 0000 0002 7111 7225

 

Tytuł przelewu: BORKOWO/ STRASZYN/ ROTMANKA/ imię i nazwisko dziecka/ miesiąc lub semestr, za który wnoszona jest opłata/ zniżka dla rodzeństwa/ opłata za materiały edukacyjne