Kursy maturalne


Early Stage oferuje możliwość stworzenia kursu, przygotowującego do egzaminu maturalnego. Podstawą funkcjonowania takich grup będzie wnikliwie zdiagnozowany poziom wiedzy uczestników i szybkie uzupełnienie ewentualnych braków. Ważnym elementem na tym etapie będzie również określenie ostatecznego celu - matura na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym.  

 

Czas trwania kursu

Kurs w Early Stage trwa od września do czerwca i pokrywa się z rozkładem roku szkół państwowych. Szkolenie oparte jest na ambitnym programie, którego realizacja dopasowana jest do indywidualnych potrzeb kursantów. Zajęcia mogą odbywać się w systemie jednego lub dwóch 90-minutowych spotkań tygodniowo. Systematycznie sprawdzamy postępy uczniów poprzez testy, kartkówki oraz egzaminy semestralne i roczne. Po każdych zajęciach zadajemy obszerną pracę domową.

 

Liczebność grup

Nasze zajęcia prowadzimy w grupach 8?12 ? osobowych. Taka liczba kursantów zapewnia odpowiednią dynamikę pracy i pozwala na podejmowanie aktywności, które w takiej grupie przynoszą optymalne efekty. Ponadto zapewniamy w ten sposób uczestnikom kursu możliwość uczenia się w niezmienionym składzie, co pozwala oceniać ich postępy i sprzyja zachowaniu wyrównanego poziomu. W przypadku konieczności uzupełnienia grupy ? kandydat przechodzi rozmowę kwalifikacyjną i rozwiązuje test. Może dołączyć do grupy tylko wtedy, jeśli prezentuje odpowiedni poziom znajomości języka.

 

Materiały nauczania

Uczniowie korzystają z podręczników wydawanych przez renomowane wydawnictwa oraz dodatkowych materiałów dostosowanych do potrzeb kursu. Śledzimy zmiany w wymogach egzaminów  maturalnych, ustalanych przez MEN i każdorazowo starannie dobieramy do nich odpowiednie podręczniki.

 

Metody nauczania

Strategia nauczania w Early Stage to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Tylko umiejętne, dostosowane do wieku kursantów, połączenie tych czynników gwarantuje osiąganie oczekiwanych rezultatów. Dużą wagę przywiązujemy do odpowiedzialnej postawy wobec nauczania - lektorzy działają według sprawdzonego systemu, a uczniowie intensywnie pracują w szkole i w domu.

Kurs maturalny wzbogacony jest o techniki radzenia sobie ze stresem, które pomagają  zwłaszcza podczas ustnej części egzaminu.

 

Współpraca z rodzicami

Bardzo zależy nam na udanej współpracy z rodzicami naszych kursantów. Wiemy, jak ogromny wpływ na postępy w nauce ma wsparcie rodziców, świadomych na czym polega edukacja językowa. Jest to ciągły proces, wymagający dużych nakładów czasu i pracy. Dlatego też regularnie zapraszamy rodziców na spotkania z lektorem prowadzącym oraz przesyłamy szczegółowe raporty, dotyczące postępów dzieci, ich zachowania podczas lekcji i poziomu zaangażowania w naukę. Ponadto, dajemy stałą możliwość kontaktu mailowego i telefonicznego z nauczycielem i dyrektorem filii. 

LOGOWANIE
Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do dokumentów i materiałów przeznaczonych dla Rodziców uczniów szkoły Early Stage.
Copyright by Early Stage © 2017
Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z polityką cookies AKCEPTUJĘ