Kursy gimnazjalne


Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego jest obowiązkowy, a jego wynik może mieć duże znaczenie w procesie rekrutacji do dobrego liceum. Early Stage, otwierając się na panujące realia, proponuje utworzenie kursów, przygotowujących młodzież do sprostania tym wyzwaniom.

 

Uczniowie Early Stage, którzy mają za sobą kilka lat intensywnej nauki pod naszymi skrzydłami, w pierwszych klasach gimnazjum z powodzeniem zdają egzamin zewnętrzny PET (poziom B1). Zakres jego wymagań pokrywa się z wytycznymi do rozszerzonego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Takie wyniki osiągamy między innymi dzięki intensywności naszych kursów.

Równie ambitny program proponujemy w grupach, których celem jest zdanie egzaminu gimnazjalnego.

 

Czas trwania i intensywność kursu

Kursy Early Stage trwają od września do czerwca i odbywają się zgodnie z rytmem roku szkolnego.  Ten czas wykorzystywany jest do maksimum. Uczniowie mają 72 zajęcia - spotykamy się dwa razy w tygodniu na 90 minut (144 godziny lekcyjne). Pracujemy w oparciu o bogaty program (zgodny z wymogami CKE). Angażujemy naszych uczniów do wytężonej pracy na zajęciach i zadajemy obszerne prace domowe. Sprawdzamy wiedzę poprzez kartkówki, testy i egzaminy - semestralny i roczny.  Tylko takie, odpowiedzialne podejście do procesu opanowywania języka może zagwarantować spodziewany sukces.

 

Liczebność grup

Grupy składają się z 8 - 12 uczniów. Metoda pracy z taką liczba osób jest stosowana w naszej szkole od lat i świetnie się sprawdza. Pozwala na podejmowanie wszelkich aktywności, niezbędnych do dobrego opanowania języka. Zapewnia to również naszym uczniom komfort pracy w niezmienionym składzie. Utrzymujemy dzięki temu wyrównany poziom i możemy osiągać spodziewane efekty. W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie grupy, dołączany do niej tylko osoby, prezentujące odpowiednio wysoki poziom znajomości języka. Sprawdzamy go podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w oparciu o wynik testu pisemnego.

 

Materiały nauczania

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego prowadzimy, korzystając z podręczników renomowanych wydawnictw brytyjskich. Wszystkie materiały starannie dobieramy, biorąc pod uwagę aktualne rozporządzenia MEN, poziom grupy oraz postawione sobie cele edukacyjne.

 

Metody nauczania

Strategia nauczania w Early Stage zakłada integracje  wielu nowoczesnych technik z metodami tradycyjnymi. Od lat umiejętnie i skutecznie łączymy te dwa podejścia, dzięki czemu osiągamy najlepsze efekty. Nauczyciele działają według sprawdzonego systemu. Uczniowie intensywnie pracują w szkole i w domu.

Podręczniki i materiały są ambitne i obszerne. Wszystko to zapewnia naszym uczniom szybkie postępy w procesie przyswajania języka.

 

Współpraca z rodzicami

Bardzo zależy nam na udanej współpracy z rodzicami naszych uczniów. Wiemy, jak ogromny wpływ na postępy w nauce ma wsparcie rodziców, świadomych na czym polega edukacja językowa. Jest to ciągły proces, wymagający dużych nakładów czasu i pracy. Dlatego też regularnie zapraszamy Państwa na spotkania z lektorem prowadzącym oraz przesyłamy szczegółowe raporty z wynikami dzieci, a także informacje na temat ich zachowania podczas lekcji i poziomu zaangażowania w naukę. Dwa razy do roku rodzice dostają opisową ocenę postępów dziecka. Ponadto, dajemy stałą możliwość kontaktu mailowego i telefonicznego z nauczycielem i dyrektorem filii. 

LOGOWANIE
Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do dokumentów i materiałów przeznaczonych dla Rodziców uczniów szkoły Early Stage.
Copyright by Early Stage © 2017
Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z polityką cookies AKCEPTUJĘ