Kursy dla dzieci 6-12 lat


Dzieci, uczęszczające do szkoły podstawowej, realizują w Early Stage kursy dostosowane nie tylko do wieku, ale również do poziomu, jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole.


Sześciolatki uczą się w dwóch różnych grupach w zależności od klasy, do której uczęszczają. Dla dzieci z zerówek przygotowaliśmy specjalnie opracowany program, dostosowany do ich możliwości Składa się on z serii 6 tematycznych książeczek skoncentrowanych wokół historyjek poruszających tematy bliskie sześciolatkom. Uczniowie zapoznają się z poruszaną tematyką w piosenkach oraz rapach pełnych rymów. Kształtują umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania globalnego. Program jest pełen materiałów dźwiękowych, wizualnych oraz zakłada pracę manualną, integrując i włączając w proces nauczania różne zmysły.

 

Dzieci siedmioletnie i starsze przechodzą ustny i pisemny test kwalifikacyjny, na podstawie którego przydzielane są do odpowiednich grup.

 

Czas trwania kursu

Rok szkolny w Early Stage trwa od września do czerwca. Ten czas jest wykorzystywany do maksimum. Planowo uczniowie odbywają 72  spotkania w roku.  

 

Liczba godzin

W roku szkolnym odbywają się 72 spotkania. Nauka odbywa się w systemie dwóch spotkań tygodniowo.

 

Program Lola&Leo (6-latki w kl.0) 2x60 min.
Poziom 1.1 2x70 min.
Poziomy 1.2 i wyższe 2 x 90 min. 

 

Liczebność grup

W grupie jest od 8 do 12 dzieci. Taka liczebność zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, a jednocześnie pozwala na ewentualne spokojne i rozważne uzupełnianie składu grupy. Dzięki temu, przez lata grupa może uczyć się w prawie niezmiennym składzie, co gwarantuje wyrównany poziom i zapewnia postępy uczniów. Każda nowa osoba odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz rozwiązuje test. Może dołączyć do grupy jedynie po szczegółowym sprawdzeniu poziomu znajomości języka angielskiego.

 

Intensywność kursu

Kursy Early Stage oparte są na intensywnym programie nauczania, zakładającym maksymalne poszerzanie słownictwa oraz umiejętność komunikacyjnych już od zerówki. Od najmłodszych lat rozwijamy w naszych uczniach umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania globalnego oraz pisania. Stopniowo wprowadzamy zagadnienia gramatyczne i rozwijamy kompetencje niezbędne do pracy z dłuższym tekstem i tworzenia własnych coraz bardziej rozbudowanych wypowiedzi pisemnych. 

 

Program Early Stage bazuje między innymi na wyjątkowej chłonności umysłu dziecka. Dzięki swojej spontaniczności i naturalności dzieci są zdolne do perfekcyjnego opanowanie fonetycznego systemu języka obcego. Od pierwszych etapów nauki wiedza dzieci jest systematycznie sprawdzana poprzez testy, kartkówki oraz egzaminy semestralne i roczne. Po każdych zajęciach uczniowie mają zadawaną obszerną pracę domową. Kurs jest intensywny, nie tylko dzięki metodyce nauczania, ale również ze względu na długość zajęć oraz liczbę spotkań w ciągu całego roku szkolnego.

 

Materiały edukacyjne

Uczniowie Early Stage korzystają z autorskich podręczników. Tworzy je dla nich zarówno Joanna Zarańska ? założycielka szkoły i autorytet w dziedzinie nauczania dzieci języka angielskiego, jak i grono wybitnych, doświadczonych metodyczek od lat współpracujących ze szkołą. Podręcznikom towarzyszy materiał dźwiękowy, umożliwiający dokładne powtarzanie zagadnień w domu.
Oprawa muzyczna tworzona jest przez dwukrotnego laureata Fryderyka - Michała Tokaja oraz Agę Zaryan. Dzięki temu uczniowie od najmłodszych lat kształcą swój słuch i wrażliwość muzyczną.

 

Metody nauczania

Strategia nauczania w Early Stage to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Tylko dwutorowa koncepcja, wraz z intensywnym trybem nauki, umożliwiają osiągnięcie najlepszych efektów.

Nauczyciele działają według sprawdzonego systemu. Uczniowie pracują w szkole i w domu, a ich praca jest ciągle monitorowana i oceniana.
Podręczniki i materiały są ambitne i obszerne, co sprawia, że już najmłodsi uczniowie osiągają szybkie postępy w nauce. Zapisując dzieci do Early Stage, rodzice są informowani, że program zakłada ich aktywny udział w nauce dziecka.

 

Wykorzystujemy następujące metody nauczania:

  • metoda naturalna - mówienie do uczniów prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń - tak jak rodzice mówią do dziecka, ucząc je języka ojczystego
  • metoda komunikacyjna - stwarzanie w klasie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji
  • metoda reagowania całym ciałem - ułatwianie zapamiętywania słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką
  • metoda dramy - odgrywanie ról w scenkach i przedstawieniach

 

Współpraca z rodzicami

Uważamy udaną współpracę z rodzicami za jeden ze swoich priorytetów. Rodzice świadomi tego, na czym polega edukacja językowa, mają możliwość wspierania swoich dzieci w nauce. Uczniowie Early Stage - oprócz pracy na lekcjach - są zobowiązani do nauki w domu. Mają zadawane obszerne prace domowe, muszą systematycznie przygotowywać się do kartkówek, sprawdzianów oraz egzaminów semestralnych i rocznych. Uczeń Early Stage to uczeń biorący odpowiedzialność za swoją naukę już od najmłodszych lat. Wszystko po to, by uzmysłowić dziecku, że nauka języka obcego to ciągły proces wymagający dużych nakładów pracy i czasu. Zaangażowanie rodziców jest niezbędne.

Dla rodziców  dzieci 6-, 7- i 8-letnich przygotowaliśmy film ?This is Early Stage". W ten sposób zapoznajemy z metodyką nauczania i podpowiadamy, w jaki sposób motywować do nauki oraz wspierać w nauce dziecko, gdy rodzic nie zna języka angielskiego.

Rodzice uczniów ze wszystkich grup wiekowych zapraszani są na spotkania z lektorem i otrzymują raporty z wynikami dzieci (dwa razy w roku) oraz informację na temat zachowania dzieci podczas zajęć i ich zaangażowania w naukę. Rodzice mają stałą możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z lektorem prowadzącym oraz dyrektorem filii.

 

Egzaminy Cambridge

W klasach 3, 4, 5 i 6 dzieci zdają egzaminy Cambridge Young Learners  i egzamin Key for Schools (KET). Z myślą o tych grupach, aby dodatkowo zmobilizować uczniów do pracy, organizowany jest czteroetapowy konkurs Word Master.

 

W klasach gimnazjalnych, uczniowie zdają brytyjskie egzaminy Cambridge Preliminary for Schools (PET) i First for Schools (FCE), a w liceum egzamin Advanced (CAE). Certyfikat CAE jest niezwykle ceniony na rynku pracy. Wielu absolwentów szkoły skutecznie zdaje egzamin Proficiency (CPE), który uprawnia do nauczania języka angielskiego.

 

Informacja na temat egzaminów CAMBRIDGE znajduje się na stronie www.britishcouncil.pl

 

LOGOWANIE
Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do dokumentów i materiałów przeznaczonych dla Rodziców uczniów szkoły Early Stage.
Copyright by Early Stage © 2017
Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z polityką cookies AKCEPTUJĘ