Współpraca z rodzicami


Szkoła Early Stage uważa udaną współpracę z rodzicami za jeden ze swoich priorytetów. Rodzice świadomi tego, na czym polega edukacja językowa, mają możliwość wspierania swoich dzieci w nauce. Uczniowie Early Stage - oprócz pracy na lekcjach - są zobowiązani do nauki w domu. Mają zadawane obszerne prace domowe, muszą systematycznie przygotowywać się do kartkówek, sprawdzianów oraz egzaminów semestralnych i rocznych. Uczeń Early Stage to uczeń biorący odpowiedzialność za swoją naukę już od najmłodszych lat. Wszystko po to, by uzmysłowić dziecku, że nauka języka obcego to ciągły proces wymagający dużych pokładów pracy i czasu. Zaangażowanie rodziców jest niezbędne.

 

Dla rodziców dzieci 6-, 7- i 8-letnich przygotowaliśmy film "This is Early Stge". Zapoznajemy w nim z metodyką nauczania, pokazujemy w jaki sposób motywować dzieci do nauki oraz jak można wspierać dziecko w nauce, gdy rodzic nie zna języka angielskiego.

Rodzice uczniów ze wszystkich grup wiekowych zapraszani są na spotkania z lektorem oraz otrzymują raporty z wynikami dzieci (dwa razy w roku), a także informację na temat zachowania dzieci podczas zajęć i ich zaangażowania w naukę. Rodzice mają stałą możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z lektorem dziecka oraz dyrektorem filii.

LOGOWANIE
Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do dokumentów i materiałów przeznaczonych dla Rodziców uczniów szkoły Early Stage.
Copyright by Early Stage © 2017
Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z polityką cookies AKCEPTUJĘ