Metody nauczania


Strategia nauczania w Early Stage to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Tylko dwutorowe podejście w połączeniu z intensywnym trybem nauki umożliwia osiągnięcie najlepszych efektów.
Nauczyciele działają według sprawdzonego systemu. Uczniowie pracują w szkole i w domu, a ich praca jest ciągle monitorowana i oceniana. Podręczniki i materiały są ambitne i obszerne, co sprawia, że już najmłodsi uczniowie osiągają szybkie postępy w nauce. Autorski program oraz autorskie podręczniki zapewniają dzieciom bardzo intensywną naukę od początku szkoły podstawowej do końca liceum. 

 

Zapisując dzieci do Early Stage, rodzice są informowani, że szkoła zakłada zaangażowanie dziecka w naukę i oraz  aktywny udział rodzica w edukacji językowej dziecka. Nauczyciele Early Stage starają sie wykształcić w uczniach poczucie odpowiedzialności za naukę oraz inne działania, w które angażują się uczniowie szkoły.

 

Szkoła wykorzystuje następujące metody nauczania:

  • metoda naturalna - mówienie do uczniów prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń - tak jak rodzice mówią do dziecka, ucząc je języka ojczystego,
  • metoda komunikacyjna - stwarzanie w klasie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji,
  • metoda reagowania całym ciałem - ułatwianie zapamiętywania słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką,
  • metoda dramy - odgrywanie ról w scenkach i przedstawieniach (patrz: ?Teatr i Film?).

 

Nauka w Early Stage to również rozwijanie kreatywności u dzieci. Nie tylko przygotowanie przedstawień i filmów, ale również rozwinięte projekty językowo-plastyczne, czy nowa w Early Stage seria Fotoplay wykorzystująca fotografię, grafikę i słowo, to przykłady narzędzi do pobudzania kreatywności u dzieci.

Ważnym elementem nauki w Early Stage jest poczucie humoru i wykorzystanie absurdu. Tylko poprzez śmiech i pozytywne skojarzenia dzieci czują się prawdziwie zmotywowane do dalszej nauki. 

 

W starszych klasach proponujemy dzieciom dodatkowo:

* sesje dyskusyjne (debate clubs) 
* warsztaty projektowe (wykorzystywanie różnorodnych zainteresowań i umiejętności uczniów):
 
 
Szkoła Early Stage dysponuje centralnym, wewnętrznym systemem egzaminacyjnym. Dzięki temu we wszystkich placówkach Early Stage w całej Polsce dzieci, w jednym wieku i na tym samym poziomie, w celu promocji do kolejnej grupy muszą zaliczyć na koniec semestru i roku szkolnego te same egzaminy pisemne i ustne. 
W razie niezaliczenia egzaminów przystępują do sesji poprawkowej. Taki sprawdzony już od lat system obowiązuje uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Oczywiście oprócz egzaminów wewnętrznych dzieci i młodzież zdają zewnętrzne brytyjskie egzaminy Cambridge oceniane przez niezależną komisję w Wielkiej Brytanii.
 
 
 
 
 
 
LOGOWANIE
Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do dokumentów i materiałów przeznaczonych dla Rodziców uczniów szkoły Early Stage.
Copyright by Early Stage © 2017
Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych zgodnie z polityką cookies AKCEPTUJĘ